JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

Tájékoztató a kommunális adóról

Készült: 2017. április 04. kedd

Az önkormányzatok adóztatási jogait és kötelezettségeit az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rögzíti. A kommunális adó olyan bevételi forrása az önkormányzatoknak, melynek mértékét – a törvény keretein belül – a helyi önkormányzat határozza meg. Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelete rendelkezik a magánszemélyek kommunális adójáról. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény értelmében, kommunális adó-kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki a helyi önkormányzat területén lakás tulajdonjoggal rendelkezik, vagy ezzel kapcsolatos vagyoni értékű joggal, illetve nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával. Adóalanynak minden esetben az a személy minősül, aki az év első napján az ingatlannak a tulajdonosa, haszonélvezője, vagy bérlője. Abban az esetben, ha több tulajdonosról van szó, akkor a tulajdonostársak a tulajdoni hányadaik arányában kötelesek megfizetni az összeget. Mentesek a kommunális adó alól mindazok az épületek, épületrészek, amelyek nem lakás céljára szolgálnak. Szintén nem keletkeztet adókötelezettséget az albérleti jogviszony, mikor magánszemélytől bérel valaki ingatlant.

Az adó évi mértékének felső határa adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként legfeljebb 17 000 Ft. (Csokvaományban a kommunális adó mértéke 2017-től 6000 Ft.)

Hasonlóan egyéb adófizetési kötelezettséghez, a kommunális adó befizetésének mulasztása esetében is késedelmi pótlékot kell fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában aktuális jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bevallási kötelezettség elmulasztásakor mulasztási bírsággal sújtható az adózó. A magánszemélyek kommunális adójából származó bevételt az önkormányzat közmű – és infrastruktúra fenntartási, illetve fejlesztési célra (pl.: villany, víz, fűtés, út, járda, vízelvezető árkok, stb.), településtisztasági, településszépítési célra, valamint környezetvédelmi feladatok ellátására használhatja fel.

Csokvaomány, 2017. 04. 04.