JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

Álláspályázat II.

Készült: 2019. március 21. csütörtök

Csokvaomány Községi Önkormányzat

                       a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Csokvaomány vegyes háziorvosi körzet ápoló-asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3647 Csokvaomány, Rákóczi út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Háziorvos mellett végzendő feladatok a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 2. mellékletében felsoroltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

  • •Középfokú képesítés, 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 12.§-ában előírt végzettségek, feltételek megléte,
  • háziorvos mellett szerzett asszisztensi - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • felhasználói szintű szakirányú szoftverek ismerete, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • •A 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 12.§ (1) bekezdésében előírt végzettségek, feltételek megléte,
  • Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • •szakmai önéletrajz, fenti jogszabályok szerinti iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről szóló igazolás, pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, és nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • •Postai úton, a pályázatnak a Csokvaomány Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 215-5/2019. , valamint a munkakör megnevezését: ápoló-asszisztens.  
  • Személyesen: Tóth Zsuzsanna polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. .  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör betöltésénél 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • •www.csokvaomany.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csokvaomany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.