Csokvaomány Képviselő-testületének 10/2013. (XI.15.) rendelete részlet

A levegő tisztaságának védelme

5. § (1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az adott berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni. 

(2) A fűtőberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket stb.) égetni tilos! 

(3) Belterületen a kerti művelésből keletkezett hulladékot égetés útján hétfő és szerdai napokon, naponta 00 00 órától – 19 00 óráig lehet, napközben, derült égbolt és szélmentes idő esetén, megsemmisíteni. Csak jól éghető növényi hulladék ártalmatlanítható égetés útján.

(4) Szeles időben szemétégetés céljából tűzgyújtás szabad térben nem megengedett.

 

Az ingatlanok és közterületek tisztán tartása

8. § (1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól megtisztítsák.

(2) A lakó és emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú részeinek (udvar, kapualj, folyosó, terasz, mosókonyha, szárító, pince- és padlásrész) tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsáló mentesítéséről a tulajdonosnak kell gondoskodnia.

(3) A lakás és a lakás céljára használt más helyiségek, továbbá nem lakás céljára szolgáló helyiségnek és az ezekhez tartozó területeknek a tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsáló mentesítéséről a használónak kell gondoskodnia.