Tájékoztatás

Lakossági Tájékoztatás!

 Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy önkormányzatunk a 14/2020. (XI.13) számú önkormányzati rendelete alapján a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás igényléséhez a kérelmet az önkormányzathoz

2020. november 16. nap jától 2020. december  14. 12:00 óráig lehet benyú jtani.

A támogatásra azon Csokvaomány község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és a településen életvitelszerűen élő állampolgárok jogosultak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (114.000 Ft), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át (128.250 Ft).

Csokvaomány, 2020. november 13.

                   Tóth Zsuzsanna 

                      polgármester