JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

Meghívó 2019. dec. 5-i testületi ülésre

Készült: 2019. december 03. kedd

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL

 

 M E G H Í V Ó

Értesítem,  hogy   Csokvaomány Községi    Önkormányzat    Képviselő-testülete

 1. DECEMBER 5. napján (csütörtök) 11.10 órai kezdettel tartja soron

 következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozója (Csokvaomány, Széchenyi út 1.)

Napirendi pontok:

 1. Tárgy:       Ügyrendi       Bizottság       Elnökének         tájékoztatója       a       képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban

 Előad ó: Pető Gáborné Ügyrendi Bizottság Elnöke

 

 1. Tárgy: Tájékoztató a Csokvaományi Óvoda és Konyha munkájáról

 Előad ó: óvodavezető, élelmezésvezető

 

 1. Tárgy: Csokvaományi Óvoda 2019-2020. évi munkatervének jóváhagyása

 Előad ó: óvodavezető

 

 1. Tárgy: Tájékoztató az adóügyi feladatok ellátásáról

 Előad ó: Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

 

 1. Tárgy: Tájékoztató a saját bevételi tervek teljesítéséről

 Előad ó: Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

 

 1. Tárgy: SZMSZ módosítása

 Előad ó: Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

 

 1. Tárgy: Tájékoztató a beruházási-, felújítási-, karbantartási munkákról

 Előad ó: Tóth Zsuzsanna polgármester

 

 1. Tárgy: Javaslat a helyi adók mértékének megállapítására

 Előad ó: Tóth Zsuzsanna polgármester

 

 1. Tárgy: Javaslat a szociális rendelet módosítására

 Előad ó: Tóth Zsuzsanna polgármester

 

 1. Tárgy: A szociális tüzelőanyag juttatásról szóló rendelet megalkotása

 Előad ó: Tóth Zsuzsanna polgármester

 

 1. Tárgy: Ózd Kistérség  Többcélú  Társulása  Társulási  Megállapodás  módosítása

 Előad ó: Tóth Zsuzsanna polgármester

 

 1. Tárgy: Az Önkormányzat és költségvetési szerve évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

 Előad ó: Tóth Zsuzsanna polgármester

 

 1. Tárgy: Közkutak lezárásával kapcsolatos tájékoztatás

 Előad ó: Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

 

 1. Tárgy: Gólya Ibolya háziorvos beadványai

 Előad ó: Tóth Zsuzsanna polgármester, Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

 

 1. Tárgy: Feladat-ellátási megállapodás közétkeztetési feladatok ellátására

 Előad ó: Tóth Zsuzsanna polgármester

 

 1. Tárgy: Javaslat tanyagondnoki szolgáltatás létrehozására

 Előad ó: Tóth Zsuzsanna polgármester

 

 1. Tárgy: Javaslat önkormányzati folyószámla-hitelkeret meghosszabbítására

 Előad ó: Tóth Zsuzsanna polgármester

 

 1. Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

 Előad ó: Tóth Zsuzsanna polgármester

 

 1. Tárgy: Indítványok, javaslatok
 1. Tárgy: Rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálása

 Előad ó: Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

Csokvaomány, 2019. december 2.

  Tóth Zsuzsanna sk.

Polgármester

  

 Meghívott vendégek:

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

Serfőző Melinda