JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

Alakuló ülés, Csokvaomány

Készült: 2015. január 20. kedd

2014. október 21-én a megválasztott új képviselő-testület alakuló ülést tartott. Mustos Tibor Polgármester Úr köszöntőjével kezdődött az ülés.  Ezt követően Barta Elemér, a helyi választási bizottság elnöke beszámolt a voksolás napján történtekről, ismertette az eredményeket, majd záró mondataiban jó munkát kívánt a megválasztottaknak. Ezek után az ünnepélyes eskütétel és az ezzel kapcsolatos dokumentumok aláírása következett. Ezek után, Dr. Szűcs-Tardi Beáta Jegyző Asszony segítségével, aki az ügymenet törvényességét folyamatosan felügyelte, megválasztásra került az alpolgármester. A képviselő-testület egyhangúlag Kaló Sándornénak szavazott bizalmat. Önkormányzatunkban egy, az Ügyrendi Bizottság működik, melynek tagjai Borbás Róbert, Mészáros László, és a bizottság elnökének megválasztott Éliás Gábor képviselő-testületi tagok lettek. Az alakuló ülés kötelező napirendi pontjainak megtárgyalása után még egy témában tartott megbeszélést az új testület: a helyi egészségügyi szolgáltatással kapcsolatban, a rendelési idő felülvizsgálata. Az új képviselő-testület is teljes mértékben elfogadta az előző ciklus végén tett, korábbi testületi javaslatot, miszerint meg kell kérdezni a község lakosságát a rendelési idő mikéntjéről. Ennek érdekében a Polgármester Úr egy közvélemény-kutatást fog elindítani, melynek eredménye alapján, elsősorban a lakosság igényeit figyelembe véve lesz kialakítva a végleges döntés.