JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

Meghívó

Készült: 2020. február 13. csütörtök

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 13. napján (csütörtök) 9.45 órai kezdettel tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozója (Csokvaomány, Széchenyi út 1.

Napirendi pontok:

1./ Óvodai beíratások időpontjának és nyitvatartási rendjének meghatározása /A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés b.) pontja alapján/

                  Előterjesztő: Polgármester

2./ Javaslat Csokvaomány Község Önkormányzatának az adósságot keletkező ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapítására /Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján/

                  Előterjesztő: Polgármester

3./ Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelet-tervezete Csokvaomány község 2020. évi költségvetésének jóváhagyása /Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján/

                   Előterjesztő: Polgármester

4./ Javaslat a polgármester 2020. évi szabadságolási tervének jóváhagyására

                   Előterjesztő: Polgármester

5./ A Képviselő Testület 2020. évi munkatervének elfogadása

            Előterjesztő: Polgármester

            Közreműködő: Jegyző

6./ Az Ügyrendi Bizottság tájékoztatása a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről

                   Előterjesztő: Ügyrendi Bizottság Elnöke

7./ Polgármesteri tájékoztató

                   Előterjesztő: Polgármester

  • Kaló Csaba ingatlan vásárlás iránti kérelme

8./ Indítványok, javaslatok

9./ Szociális kérelmek elbírálása

                   Előterjesztő: Jegyző

                                                                                   Tóth Zsuzsanna sk.

                                                                                      Polgármester

Meghívott vendégek:

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

Barta Gáborné gazdálkodó