JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

Szociális tűzifa kérelem 2020.

Készült: 2020. november 13. péntek
  1. melléklet a 14/2020.(XI. 13.) önkormányzati rendelethez

 A kérelem benyújtható: 2020 . december 14. 12.00 óráig

K É R E L E M

Szociális tüzelőanyag támogatására

 Kérelmező neve: ……………………………………………………………………….. 2.   Kérelmező lakóhelye: …………………………………………………………………..

  1. Kérelmező tartózkodási helye: ………………………………………………………….
  2. Kérelmező születési helye és ideje: …………………………………………………….  Kérelmező édesanyja neve: ……………………………………………………………..
  3. Kérelmező és kérelmezővel egy háztartásban élő személyek adatai: *

 Név               

 Lakcím                             

 Jöved                                                                                                                         elme            

     
     
     
     
     

Egy főre jutó jövedelem: ………………….. Ft/fő

 Az alábbi szociális ellátásban részesülők: *

 4. települési támogatás

5. aktív korúak ellátása

6. családomban 3 vagy annál több gyermeket nevelek

7. 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas vagytelepülési támogatás ó vagyok az alábbi indokok alapján: *

8. A fenti ellátásokban nem részesülök, de szociálisan rászoruló vagyok az alábbi indokok alapján: *

 *(A megfelelő helyre tegyen X, vagy + jelet.)

 a) családomban 3 vagy annál több gyermeket nevelek

b) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas vagyok

 Csokvaomány, 20…….. …………………………

…………………………………………

kérelmező

(Csatolandó jövedelem-igazolások: munkaviszonyból származó jövedelem esetén munkáltatói igazolás, nyugdíj- és nyugdíjszerű ellátás esetén, folyósítási szelvény és NYUFIG igazolás (zöld színű) vagy lakossági folyószámla kivonat, álláskeresési ellátás folyósítási szelvénye és Munkaügyi Központ határozata, vagy lakossági folyószámla kivonat)

 

 

 

1