JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com
 • csokvaomany-falukepek-056.jpg
 • csokvaomany-falukepek-061.jpg
 • csokvaomany-falukepek-083.jpg
 • csokvaomany-falukepek-094.jpg
 • csokvaomany-falukepek-075.jpg
 • csokvaomany-falukepek-068.jpg
 • csokvaomany-falukepek-064.jpg
 • csokvaomany-falukepek-035.jpg
 • csokvaomany-falukepek-095.jpg
 • csokvaomany-falukepek-001.jpg
 • csokvaomany-falukepek-096.jpg
 • csokvaomany-falukepek-070.jpg
 • 2014-09-26-2209 (FILEminimizer).jpg
 • csokvaomany-falukepek-085.jpg
 • csokvaomany-falukepek-028.jpg
 • csokvaomany-falukepek-088.jpg
 • csokvaomany-falukepek-058.jpg
 • csokvaomany-falukepek-097.jpg
 • P1000782 (FILEminimizer).JPG
 • csokva2014y68 (FILEminimizer).jpg

Anyák napja 2015

Készült: 2015. máj. 04. hétfő

„Ha van anyád, mindened van! Ha anyád nincs, semmid sincs!
A jó anyát nem pótolja a világon semmi kincs!...
Ha van anyád kulcsold össze reggel, este két kezed,
s imádkozz, hogy a Jóisten soká tartsa meg neked…”

Az Idősek Klubjában az Édesanyákra emlékeztünk, ünnepeltünk közösen, Óvodások és Nagyok! Köszönet Mustos Tibor polgármester úrnak, és Kaló Sándorné alpolgármester asszonynak, hogy megtisztelték jelenlétükkel ünnepségünket, Polgármester úrnak köszönjük az Anyákról való megemlékezést! Külön köszönet a Csokvaományi ovisoknak az ünnepi műsorukért, és a szeretet virágainak kiosztásában aktív szerepvállalásukért!

Csokvaomány Idősek Klubja, 2015. május 4, Tóth Csaba intézményvezető

10421627 1442040912774054 8029003569701125476 n  10995572 883599558374353 6586587289104222932 n

Majális 2015

Készült: 2015. április 28. kedd

 

Kiadvány1

A Majálisról készült fotókat a Galériában tekinthetik meg a Tisztelt Érdeklődők.

 

Óvodai beiratkozás

Készült: 2015. április 25. szombat

Hirdetmény

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2015/2016-os nevelési évre az ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE a Csokvaományi Óvodába a következő időpontokban történik: 2015. május 4.  5.  6. napokon, 8 órától 15 óráig. A megadott időpontok valamelyikében kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2015. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2015. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában. A nevelési év első napja 2015. szeptember 1. utolsó napja 2016. augusztus 31.

Kérjük, hogy a beiratkozáskor hozza magával az óvodában beszerezhető, kitöltött „JELENTKEZÉSI LAP”-ot. Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya),

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcím kártya),

- a gyermek TAJ kártyáját,

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

- a gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolását, vagy az oltási könyvét,

- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket,

- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat,

- amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint

Az óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig dönt a felvételi kérelmekről és döntéséről írásban értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmazza a jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségét és határidejét is.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda vezetőjénél. A jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést. Tisztelettel: az Óvodavezetés.

Alkategóriák