JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com
 • P1000782 (FILEminimizer).JPG
 • csokvaomany-falukepek-056.jpg
 • csokvaomany-falukepek-060.jpg
 • csokvaomany-falukepek-054.jpg
 • csokvaomany-falukepek-068.jpg
 • csokvaomany-falukepek-001.jpg
 • csokvaomany-falukepek-035.jpg
 • csokvaomany-falukepek-064.jpg
 • csokvaomany-falukepek-072.jpg
 • csokvaomany-falukepek-028.jpg
 • csokvaomany-falukepek-094.jpg
 • csokvaomany-falukepek-075.jpg
 • csokvaomany-falukepek-058.jpg
 • csokvaomany-falukepek-097.jpg
 • csokvaomany-falukepek-095.jpg
 • csokvaomany-falukepek-021.jpg
 • csokvaomany-falukepek-083.jpg
 • csokvaomany-falukepek-027.jpg
 • csokvaomany-falukepek-079.jpg
 • csokvaomany-falukepek-088.jpg
 • csokvaomany-falukepek-086.jpg
 • csokvaomany-falukepek-081.jpg
 • P1000058 (FILEminimizer).JPG
 • csokvaomany-falukepek-070.jpg
 • csokvaomany-falukepek-085.jpg
 • csokvaomany-falukepek-053.jpg
 • csokvaomany-falukepek-096.jpg
 • csokvaomany-falukepek-061.jpg

Képviselők továbbképzése, Ózd

Készült: 2014. december 04. csütörtök

December első hetében csütörtökön, Ózdon, a Kaszinóban került megrendezésre a települési képviselők az önkormányzati munkával kapcsolatos ismereteinek bővítésére szolgáló képzés. Az elsajátítandó anyag a következő volt:
- a helyi önkormányzatok szerepe a magyar államszerkezetben,
- a képviselő-testület, bizottság szerepe, működése,
- a helyi önkormányzat tisztségviselői,
- a képviselő-testület hivatala és társulása,
- a helyi önkormányzati képviselő szerepe, jogai és kötelezettségei,
- a helyi önkormányzatok feladatai és gazdálkodása,
- a törvényességi felügyelet.
A B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Főosztályvezetője tartotta az előadást. 9:05-11:05-ig az előadás első részét, majd egy kis szünet után 11:30-13:30-ig az előadás második részét hallgathattuk meg. Ezt követően 13:30-13:40-ig a teszt megírása történt. Sok, hasznos információval gazdagodva, az önkormányzati munka lényegét jobban átlátva, egészségesen elfáradva tértek haza a képviselő hölgyek, urak a képzés befejeztével.

Együttes ülés, Nekézseny

Készült: 2015. január 20. kedd

Ezen az ülésen egyetlen téma volt napirenden: Csernely Községi Önkormányzatnak a csatlakozása, illetve annak előkészítése a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz. A törvény által előírtaknak megfelelően ugyanis a községeknek olyan társulást kell létrehozni, amely összlakosságszámában minimum a 2000 főt eléri. Emiatt közös önkormányzati hivatalt kellett létrehozni, melybe 2014 végéig Nekézseny, Csokvaomány, Lénárddaróc és Bükkmogyorósd tartozott. Ehhez a társuláshoz szeretne Csernely csatlakozni. A Társulásban jelenlévő négy község képviselő-testülete minden oldalról megtárgyalta a kérést és nagy valószínűséggel elfogadja a csatlakozást. A megbeszélés után egy kis ismerkedés következett, az új képviselők illetve az új polgármesterek váltottak néhány szót egymással.

Alakuló ülés, Csokvaomány

Készült: 2015. január 20. kedd

2014. október 21-én a megválasztott új képviselő-testület alakuló ülést tartott. Mustos Tibor Polgármester Úr köszöntőjével kezdődött az ülés.  Ezt követően Barta Elemér, a helyi választási bizottság elnöke beszámolt a voksolás napján történtekről, ismertette az eredményeket, majd záró mondataiban jó munkát kívánt a megválasztottaknak. Ezek után az ünnepélyes eskütétel és az ezzel kapcsolatos dokumentumok aláírása következett. Ezek után, Dr. Szűcs-Tardi Beáta Jegyző Asszony segítségével, aki az ügymenet törvényességét folyamatosan felügyelte, megválasztásra került az alpolgármester. A képviselő-testület egyhangúlag Kaló Sándornénak szavazott bizalmat. Önkormányzatunkban egy, az Ügyrendi Bizottság működik, melynek tagjai Borbás Róbert, Mészáros László, és a bizottság elnökének megválasztott Éliás Gábor képviselő-testületi tagok lettek. Az alakuló ülés kötelező napirendi pontjainak megtárgyalása után még egy témában tartott megbeszélést az új testület: a helyi egészségügyi szolgáltatással kapcsolatban, a rendelési idő felülvizsgálata. Az új képviselő-testület is teljes mértékben elfogadta az előző ciklus végén tett, korábbi testületi javaslatot, miszerint meg kell kérdezni a község lakosságát a rendelési idő mikéntjéről. Ennek érdekében a Polgármester Úr egy közvélemény-kutatást fog elindítani, melynek eredménye alapján, elsősorban a lakosság igényeit figyelembe véve lesz kialakítva a végleges döntés.