Csokvaomány története 1221 – 2013

2014-ben megjelent egy könyv, amely Csokvaományról szól. A faluban élők, és a faluból elszármazott csokvaományiak írták, szerkesztették, és szponzorálták megjelenését. A könyv korlátozott számban jelenleg is kapható, illetve megvásárolható a Csokvaományi Polgármesteri Hivatalban 2000.-Ft/db áron, amely összeget adományként fogad el a Hivatal. A könyvből bármilyen cikk, adat, kép felhasználásához, egyéni célokra, a szerző engedélye szükséges! A 168 oldalas könyv tartalomjegyzéke:

 1. Mustos Tibor: Előszó
 2. Bárdi Gyula: Csokvaomány története – az Önkormányzat megbízásából készült anyag
 3. Szanics Bence: Szülőfalum, Csokvaomány
 4. Éliás Gábor: Bárdi Gyula Tanár Úr
 5. Bárdi Gyula: Csokva és Omány múltja
 6. Bárdi Gyula: A csokvaományi egyházközség, a templom és a plébánia története
 7. Bárdi Gyula: Csokvaomány kultúrtörténete
 8. Bárdi Gyula: Az Eger- Putnok közötti vasútvonal története
 9. Bárdi Gyula: Tólápa története
 10. Bárdi Gyula: Csokvaomány tájnyelve
 11. Bárdi Gyula: Helynevek Csokvaományban
 12. Kaló Tibor-Kaló Oszkár: Csokvaomány története - Bányászati részfejezet
 13. Barta Endréné - Barta György: Csokvaomány és az Ózdi Kohászat kapcsolata
 14. Dr. Kalo Emil: Élet a TSZ előtt
 15. Gurszki Vilmosné: A termelőszövetkezet életének rövid története a megalakulástól a felszámolásig
 16. Buzafalvi Győző: Az amerikai álom után itthon is otthonra lelt
 17. Bakos Lászlóné: A Csokvaományi Általános Iskola története
 18. Mustos Tibor: Csokvaomány egészségügye
 19. Mustos Tibor: Csokvaományi Önkéntes Tűzoltó Egyesület története
 20. Mustos Tibor: Tanácselnökök és testületi tagok 1950-től
 21. Mustos István: A Csokvaományi  Bányász Torna Egyesület története.
 22. Buzafalvi Győző: Csokvaomány az összefogás földje
 23. Pap-Klára Márta: Gyerekkori emlékek
 24. Kovács Ferencné: Oktatás és nevelés a Csokvaományi Állami Általános Iskolában, ahogy én visszaemlékezem 1951-től 1959-ig
 25. Barta Zsolt: Hiedelmek és hiedelemlények Csokvaományban
 26. Éliás Gábor-Kalo Emil-Pap-Klára Márta: Akik öregbítették Csokvaomány jó hírnevét
 27. Éliás Gábor-Kalo Emil-Pap-Klára Márta: Zárszó
 28. Éliás Gábor-Kalo Emil-Pap-Klára Márta: Köszönetnyilvánítás
 29. Tartalomjegyzék

Csokvaomány története - könyv

Figyelemfelkeltésnek és kedvcsinálóként a könyv megvásárlásához álljon még itt egy rövid részlet:

Kb. 3 éve Kusnyarikné Pap-Klára Márta létrehozott egy  Csokvaomány (későbbi névváltoztatás után: Csokvaományért Baráti Kör) facebookos csoportot a következő ajánlással: „Ezt az oldalt azért hoztam létre, hogy minél többen megismerjék Csokvaományt, a szülőfalumat. A falu gyönyörű fekvésű, Szilvásváradhoz közel található. A falu a hatvanas-hetvenes években élte virágkorát. Azóta megszűnt munkahelyek, megszűnt vasút, bezárt iskola, egyre kevesebb fiatal, egyre több megüresedett ház jellemzi a falut. Jó lenne megállítani ezeket a folyamatokat.”

Ezen sorok írásakor a csoportnak 441 tagja van, a létszám folyamatosan növekedik. A Facebookon bárki bármit írhatott és írhat. Sok olyan tagja is van a csoportnak, akik nem a faluban élnek, és örömmel fedeztek fel az oldal tagjai között régi ismerősöket, barátokat, rokonokat. Felmerült a személyes találkozó igénye, melyet tett követett. Dr. Kalo Emil főorvos úr kezdeményezésére egy szervező bizottság alakult, melynek eredményeként 2013. június 22-én szombaton egy jó hangulatú, éjszakába nyúló zenés, táncos rendezvény jött össze.

Ekkor merült fel a Csokvaomány történetét megörökítő könyv megírásának ötlete. Gyorsan változó világunkban szerettünk volna írásos nyomot hagyni a falu történetéről, múltjáról, régi szokásokról, mindezeket azoktól hallani, akik még emlékeznek a régi időkre. A találkozón határoztunk arról is, hogy a még élő személyek  a falu életét döntően befolyásoló témákról írják le az általuk összeszedhető eseményeket, gondolatokat. A megszületett könyv nem tudományos módszerekkel készült, de reméljük, hogy mégis sok mindent megmutat a falu életéből főleg azoknak a fiataloknak, akik ezekben az időkben még nem éltek. Nagyon sok segítő szándékú ember küldött anyagot, melyekben sok volt az átfedés, ezeket igyekeztünk összeszerkeszteni.

Külön ki kell emelnünk Bárdi Gyula tanár úr nevét, akinek kutatómunkájának eredményeként a falu őstörténetéből is sok mindent megtudtunk, és a falu életének minden területével behatóan foglalkozott. Nem volt könnyű egységes szerkesztési elvek alapján összeállítani a könyvet. Sok mindenről lehetett volna még írni; bizonyára vannak olyan területek, amelyeket nem tudtunk teljesen feltárni. Számos olyan személyről is írhattunk volna még, akikre büszkék lehetünk, de az információáramlás hiányosságai miatt ennyi személyről kaptunk adatot. Reméljük sokak örömére jelent meg ez a könyv, minket a jó szándék vezérelt. Ha valakinek hiányosságai támadtak a könyvvel kapcsolatban, kérjük, jelezzék felénk, ezek lehetnek egy újabb könyv szerkesztésére inspiráló gondolatok. Meg kell köszönnünk Éliás Gábor munkáját, aki oroszlánrészt vállalt az anyagok összegyűjtésében, a könyv szerkesztésében, és aki rendszeresen tartja a kapcsolatot a faluban élők és az elszármazottak között. Szeretnénk, ha ez a könyv jó folyamatok elindítója lenne, mint pl. munkahelyteremtés, vagy az iskola újraindítása. Kívánjuk, hogy a falunak ne csak közel  800 éves múltja, hanem jövője is legyen!

Üdvözlettel, a Szerkesztők:
 

Eliás GáborEliás Gábor
Dr. Kalo EmilDr. Kalo Emil
Kusnyarikné Pap-Klára MártaKusnyarikné
Pap-Klára Márta