Könyvtár

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉGI KÖNYVTÁR

Cím: Csokvaomány, Dózsa György út 20. (A sportpálya melletti épületben.)

Könyvtáros: Kocsisné Papp Ágnes

Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám: 06-30-628-2418

Nyitvatartási idő:

Március 1-től október 31-ig: szerda: 16:00 - 19:00 és vasárnap: 17:00 - 20:00 óra között,

november 1-től február 29-ig: szerda: 16:00 - 17:00 és szombat: 14:30 - 15:30 óra között.

 

 

konyvtar
 
KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Bevezetés

A Csokvaományi Könyvtár szolgáltatásait, nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézményként bármely magyar és külföldi állampolgár igénybe veheti.

A könyvtárhasználat feltételei

A könyvtárhasználók a könyvtár szolgáltatásait térítésmentesen illetve beiratkozáshoz kötötten vehetik igénybe.

Szolgáltatások köre

 1. A könyvtárhasználókat ingyenesen illetik meg az alábbi szolgáltatások:
  • Könyvtárlátogatás;
  • A hírlapolvasóban elhelyezett folyóiratok helyben használata;
  • Állományfeltáró eszközök (cédula- és elektronikus katalógusok) használata;
  • Információ a könyvtár és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

 2. Beiratkozáshoz kötődő térítésmentes alapszolgáltatások:
  • Könyvtári anyagok helyben használata;
  • Zenehallgatás, videofilmek megtekintése;
  • Helyismereti dokumentumok helyben használata;
  • Könyvtári anyagok kölcsönzése;
  • Informatikai szolgáltatás, helyi és vásárolt adatbázisok használata. Internet hozzáférés.
  • Könyvtári anyagok másolatban történő szolgáltatása;
  • Fény- és hangmásolás;
  • Folyóirat kölcsönzés;
  • Számítógépes szolgáltatás: szövegszerkesztés, számítógépes információk nyomtatása.

Számítógép-használat

A kijelölt számítógépeket a könyvtár nyitva tartási idejében lehet használni a könyvtárban. A számítógép használatánál kérjük, tartsák be a könyvtár-használati és udvariassági szabályokat, elvárásokat! Ügyeljenek arra, hogy mások ízlését, a csendhez, a kikapcsolódáshoz, az olvasáshoz való jogát ne sértsék meg!

A beiratkozás feltételei

14 éven felül személyigazolvány, külföldi állampolgár esetében útlevél bemutatása szükséges, 14 éven aluliak esetén a szülő, vagy törvényes gyámjótálló nyilatkozata.

A beiratkozás12 hónapra szól. Ezt követően újból beírjuk, ha kéri.

A könyvtárhasználó köteles a beiratkozáskor a következő személyes adatait közölni és igazolni: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma. A könyvtár köteles a személyi adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodni.

A könyvtárhasználó köteles a személyi adataiban bekövetkezett változásokat bejelenteni a könyvtárnak.

A beiratkozott olvasó névre szóló olvasójegyet kap, amit minden kölcsönzésnél, számítógép használatnál be kell mutatnia.

A könyvtárhasználat általános szabályai

Alkalmanként a felnőtt részlegben 6 db könyv kölcsönözhető 4 hétre, mely igény esetén egy alkalommal meghosszabbítható. A gyermekkönyvtári részlegben alkalmanként 5 db könyv kölcsönözhető 3 hétre, mely igény esetén egy alkalommal meghosszabbítható. A hosszabbítás kérhető személyesen, telefonon, levélben és e-mailben egyaránt.

Olvasótermi dokumentumállomány szükség esetén hét végére kölcsönözhető. A kölcsönözhető dokumentumok száma maximum 2.  A könyvtár állományában levő, de kikölcsönzött műveket olvasói kérésre a könyvtáros előjegyzi, annak későbbi elérhetőségéről az igénylőt értesíti.

A könyvtárhasználók jogai és kötelezettségei

A könyvtárhasználók jogai

A könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére.

A könyvtárhasználók kötelességei

A könyvtárhasználó köteles a kölcsönzött dokumentumok épségét megőrizni, a kölcsönzési határidőket betartani.

A könyvtárhasználó köteles a személyi adataiban bekövetkezett változásokat bejelenteni a könyvtárnak.

A Könyvtárhasználati Szabályzatban foglaltak betartásáért a könyvtárhasználó erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik.

Kártérítés

A könyvtári állomány védelme a könyvtári alkalmazottaknak és a könyvtárhasználóknak együttes érdeke. A könyvtárhasználó a beiratkozás során kötelezettséget vállal, hogy a könyvtári dokumentumok használatakor azok védelmét fontosnak tartja. Amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy kártérítési felelősséggel tartozik.

Kártérítési kötelezettség áll fönn elvesztés, szándékos rongálás, véletlenből eredő súlyos rongálódás esetén. Ezekben az esetekben az okozott kárt meg kell térítenie. A kár megtérítettnek tekintendő

 • A mű egy másik példányának pótlásával;
 • A térítési díj táblázatban meghatározott összeg befizetésével;
 • Az elveszett, vagy megrongálódott művel azonos értékű és a könyvtár számára szükséges mű átadásával, ha a könyvtárhasználó által megrongálódott mű a könyvtár számára nélkülözhető.

A könyvek elhelyezése a polcokon:

Cutter-számok jelölik a könyv helyét a polcokon

Ismeretterjesztő művek elrendezése

Kézikönyvek a nagy értékű enciklopédiák, lexikonok, a különböző tudományterületekhez tartozó értékes ismeretterjesztő művek. Ezeket a könyveket csak helyben lehet olvasni, nézegetni. Indokolt esetben hétvégére kölcsönözhetők Szintén az olvasóteremben vannak elhelyezve a kölcsönözhető ismeretterjesztő, tudományos könyvek.

Az ismeretterjesztő műveket témájuk szerint csoportosítjuk. A csoportosítás alapja a nemzetközileg elfogadott Egyetemes Tizedes Osztályozás, röviden ETO vagy szakjelzet. Az ETO a könyveket 10 főcsoportba sorolja, ezeken belül 10 csoportba, ezeken belül 10 alcsoportba stb. Azonos ETO-szám esetén a könyveket még kiegészítik a Cutter-számmal is, így a könyv tényleges helyét az ETO-szám és a Cutter-szám együttesen határozza meg.

Az ETO főosztályai

0 Általános művek
1 Filozófia, pszichológia, erkölcs
2 Vallástudományok
3 Társadalomtudományok
4 (üres)
5 Természettudományok
6 Alkalmazott tudományok, technika
7 Művészetek, sport, játék
8 Nyelv- és irodalomtudomány
9 Földrajz, történelem, életrajzok

A könyvtárban minden könyvnek saját helye van, ha egy könyv nem a helyén van, nem találjuk meg. A könyvtári rend megtartásában segít neked  a könyvtáros, ha nem tudod hová kell vissza tenned, hagyd az asztalon, majd ő a helyére teszi.

Látogass el hozzánk!

 • Ha segítségre van szükséged a tanuláshoz
 • Ha kíváncsi vagy valamire és nem találod a választ
 • Ha kötelező olvasmányt keresel
 • Ha új vagy régi meséket olvasnál
 • Ha kalandos, izgalmas vagy romantikus történetekre vágysz
 • Ha magazinokat, nézegetnél
 • Ha unatkozol
 • Ha rossz kedved van
 • Ha jó kedved van

Itt mindig találhatsz valamit, ami érdekes!

Rejtvényfejtés, játékdélután, barkácsolás a könyvtárban

 konyvtar tanulas konyvtar jatek

  

konyvtar kezmuves 1 konyvtar kezmuves 2