Közös fenntartású iskola

Az „új” iskola Csokvaományban

A 2006-2007-es években Csokvaományban is, az ország több településéhez hasonlóan, sajnos olyan helyzet alakult ki, hogy az önkormányzat számára egyre nagyobb terhet jelentett az intézmény működtetése, hiszen a rohamosan csökkenő gyermeklétszám mellett nem csökkent az épület rezsije, a személyi kiadások.

Mivel ezek a gondok nem csak Csokvaományt és a Csokvaományi Általános Iskolát érintették, hanem a környékbeli falvak is hasonló problémákkal küzdöttek, egyre többször felmerült az iskola-összevonások gondolata.

Bár a pedagógusok és a tanulók egyaránt elképzelhetetlennek tartották, hogy ez a jól működő, gazdag múlttal rendelkező intézmény a jövőben elveszítse létjogosultságát, bekövetkezett, amire gondolni sem mertek. A tárgyalások a szomszédos települések önkormányzataival zátonyra futottak. Egyik fél sem volt hajlandó engedni a maga igazából, így nem jött létre intézményfenntartó társulás közöttük.

A Csokvaományi Általános Iskola 2007. szeptember 1-jén jogutód nélkül megszűnt. A tanulók és a tanárok szétszéledtek. A gyerekek nagy része Szilvásváradra, kisebb részük Dédestapolcsányba, néhányan pedig Ózdra járnak általános iskolába.

A pedagógusok az utolsó percig hittek abban, hogy sikerül valamilyen ésszerű megoldást találni, hogy egy intézmény, egy falu jövője nem lehet csak pénzügyi kérdés. Sajnos keserűen csalódniuk kellett.  Csupán pár nappal az évnyitó előtt vált nyilvánvalóvá számukra, hogy nincs tovább, többségük munkanélküliként kezdi a következő tanévet.

Szomorú volt a búcsú, hiszen egy összeszokott, jól dolgozó csapat, egy igazi közösség volt kénytelen mindent elölről kezdeni. Az akaraterejüket, a kitartásukat bizonyítja, hogy mindannyian megtalálták a helyüket, és a nagy pofon után is talpra tudtak állni.

Bakos Lászlóné igazgató a szilvásváradi általános iskola tanára, egyike volt azoknak a pedagógusoknak, akiket az intézmény 2007-ben átvett.

Papp Lászlóné igazgatóhelyettes a Sajóvölgye Takarékszövetkezet csernelyi fiókpénztárában dolgozik. A bezárás után egy darabig a csernelyi iskolában tanított, de miután ott is bezárt az intézmény, elhagyta a tanári pályát. Ez annál is szomorúbb, mivel igazi pedagógusegyéniség, a szó legnemesebb értelmében.

Ficzere Tibor fizika-technika szakos tanárként testnevelést is oktatott. A megszűnés után nem sokkal, rövid betegeskedés után elhunyt.

Dr. Csirik Ferencné egy évet tanított a szilvásváradi iskolában, majd pár évig óraadóként tevékenykedett. Jelenleg jól megérdemelt nyugdíjas éveit tölti.

Éliás Gábort és feleségét, Éliásné Bálint Szilviát különösen érzékenyen érintette az iskola bezárása, hiszen mindketten egyszerre vesztették el munkahelyüket. Kisebb kihagyás után mindkettőjüknek sikerült a szakmában elhelyezkedniük. Gábor az ózdi II. János Pál Katolikus Általános Iskolában tanít míg a feleség a Megyei Speciális Közoktatási és Módszertani Intézmény Ózdi Tagintézményében.

Tóthné Tamás Ildikó az ózdi gimnáziumban tanít kémiát. Több évig GYES-en volt, nemrég tért vissza a munkába.

Barczi Noémi, Krivián Ferencné és Farkasné Borbás Zsuzsanna alsó tagozatos nevelőknek sikerült különböző ózdi iskolákban állást találniuk.

Pap Éva jelenleg Szirmabesenyőn él, kisebb gyermekével gyermekgondozási szabadságon van.   

Az iskola, amely a falu megtartó erejét, jövőbe vetett hitét is jelképezte, már csupán egy üresen álló, lélektelen épület.

A község életében megalakulásától kezdve vezető szerepet játszott. Minden korszakban kulturális központnak is számított. Nagy hagyományokkal rendelkezett a színjátszás, az énekkar területén. A tanulmányi versenyeken elért helyezések, a főiskolát, egyetemet végzett diákok nagy száma pedig bizonyítja a mindenkori szakmai munka magas színvonalát.  Orvosok, matematikusok, fizikusok, tanárok, mérnökök, óvónők lettek a volt tanítványokból.

Jó pár év eltelt azóta, hogy utoljára csendült fel az iskola udvarán az évzárón a Himnusz.

A falu lakói az évek múlásával egyre jobban érezték az oktatási intézmény hiányát, így kezdeményezések indultak az újbóli megnyitás mellett. Talán ismét lesz iskolája a községnek?

Iskola

Iskola

A Csokvaományi Általános Iskola tehát 2007-ben a gyereklétszám csökkenése, ebből következőleg finanszírozási problémák miatt bezárt. Gyermekeinket azóta a tőlünk kb. 20 km-re lévő Szilvásvárad település iskolájába járatjuk menetrendszerinti buszjárattal. 2007-től Szilvásvárad-Nagyvisnyó-Csokvaomány Összevont ÁMK-ként, 2008 szeptember 1-től Jókai Mór Összevont ÁMK-ként működik a közös oktatási-nevelési intézmény.

Iskola

Iskola