Római katolikus templom

Csokvaomány római katolikus templom

A barkó (palóc) falvak híresek voltak vallásosságukról. Itt mindvégig ragaszkodtak a lakók katolikus vallásukhoz. Csokván és Ományban nem volt plébánia, de középkori eredetű temploma mindkét községnek volt. Ma is megvan egy 1648-ból való harang. Csakhogy a két templom minduntalan omladozott, romos állapotba került. Csokva temploma 1735-ben épült, 1738-ban Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték fel.

Az egri főegyházmegye 1806-ban egy szép új barokk templomot építtetett Csokván, ebbe került az  ományi – Szent Anna – oltár is mint mellékoltár. A templom orgonáját 1890 körül Peppert építette. Szintén 1806-ban Csokván egy szalmatetős kántorlakás is épült, annak egyik helyisége lett a két község első – habár kezdetleges – elemi iskolája.  A templom melletti parókia csak 1937-39-ben épült fel. (Ma sajnos üresen áll.) Csokva és Omány 1829-ig Csernely, utána Sáta leányegyháza, fíliája lett. Az egyházközség csak a XX. század közepén vált önálló plébániává. Titulusa: Nagyboldogasszony. Cím: 3647 Csokvaomány, Széchenyi u. 10. Filiája: Sajómercse (Szeplőtelen Fogantatás)

Csokvaomány jelenlegi plébánosa: Barta Csaba atya, aki a csernelyi plébánián lakik, elérhetősége: Csernely, Kissor út 29, telefonszáma: 06-30/659-55-68. A csokvaományi templom építésének 200 éves évfordulóját 2006. őszén ünnepelte a község. A templom 76 és 66 cm átmérőjű harangja 1923-ban a Diósgyőri gyárban készült, 1934-ben a  70 cm átmérőjűt Szlezák László öntötte. A 3 harang közül az egyik a csokvaiak harangja (Nagyboldogaszony tiszteletére), a másik az ományiaké (Szent. Anna tiszteletére), a harmadik (a legkisebb) a lélekharang. Naponta 3-szor harangoznak a faluban: reggel 5 órakor, délben és este; nyári időszámításkor 20 órakor, téli időszámításkort pedig 19 órakor. Az esti harangszókor, miután a 2 nagyobb harang elhallgat, még 2 percre megszólal a lélekharang.

1992-ben volt egy nagyobb felújítás a templomban, freskók restaurálása, vakolatjavítás, festés stb. 2005-ben újra festették a templom tetőt. A templomban heti 3 alkalommal van szentmise csütörtökön, pénteken és természetesen vasárnap. A hétköznapi szentmiséken, ha van szándék a szentmisén, akkor 10-20 résztvevő van, amennyiben szándék nélküli, akkor csak 5-6 fő. A vasárnapi szentmiséken rendszeresen résztvevők száma kb. 70 főre tehető.

P1020137 FILEminimizer

Csokvaomány RomanCatholicChurch Hungary 2

P1020133 FILEminimizer

P1020120 FILEminimizer