2022. november 21-től igényelhető a szociális tűzifa! A tájékoztató, valamint az erről szóló rendelet itt olvasható!

 

Lakossági Tájékoztatás!

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy önkormányzatunk a 11/2022. (XI.15.) számú önkormányzati rendelete alapján a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás igényléséhez a kérelmet az önkormányzathoz 2022.november 21. napjától 2022. december 2. 12:00 óráig lehet benyújtani.

A támogatásra azon Csokvaomány község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és a településen életvitelszerűen élő állampolgárok jogosultak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át (114.000 Ft), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át (128.250 Ft). Lakásonként – függetlenül a háztartások számától, csak egy kérelem bírálható el pozitívan.

A kérelemhez kötelezően csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat:

  • Jövedelemigazolás, a kérelem beadását megelőző hónapról (a család minden keresőképes tagjától, aki az adott lakásba bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen ott él) szükséges a családtámogatásokról szóló szelvény, vagy bankszámlakivonat is, amennyiben jövedelemmel nem rendelkezik, abban az esetben nyilatkozat szükséges,

                                                              ILLETVE ÖREGSÉGI NYUGDÍJELLÁTÁS ESETÉN

  • NYUFIG igazolás, valamint a kérelem beadását megelőző hónapban kapott nyugdíj szelvénye, vagy bankszámlakivonata.

A KÉRELMEKET CSAK HIÁNYTALANUL KITÖLTVE, MINDEN CSATOLNI SZÜKSÉGES DOKUMENTUMMAL EGYÜTT ÁLL MÓDUNKBAN ELFOGADNI.

 

Csokvaomány, 2022. november 17.

 

Tóth Zsuzsanna s.k.

polgármester

 

 

 

 

Csokvaomány rendelet 11.2022.(XI.15.) szociális tüzifa rendelet-1