JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com
 • P1000782 (FILEminimizer).JPG
 • csokvaomany-falukepek-088.jpg
 • csokvaomany-falukepek-094.jpg
 • csokvaomany-falukepek-035.jpg
 • csokvaomany-falukepek-083.jpg
 • csokvaomany-falukepek-097.jpg
 • csokvaomany-falukepek-058.jpg
 • csokvaomany-falukepek-070.jpg
 • csokvaomany-falukepek-068.jpg
 • csokvaomany-falukepek-096.jpg
 • csokvaomany-falukepek-085.jpg
 • csokvaomany-falukepek-028.jpg
 • csokvaomany-falukepek-075.jpg
 • csokva2014y68 (FILEminimizer).jpg
 • csokvaomany-falukepek-001.jpg
 • csokvaomany-falukepek-064.jpg
 • csokvaomany-falukepek-095.jpg
 • csokvaomany-falukepek-061.jpg
 • 2014-09-26-2209 (FILEminimizer).jpg
 • csokvaomany-falukepek-056.jpg

Jó kis hely

Készült: 2019. március 21. csütörtök

Jó kis hely létrehozása Csokvaományban

 Az Európai Szociális Alap és hazai központi költségvetési előirányzat vissza nem térítendő támogatásából valósul meg a „Jó kis hely létrehozása Csokvaományban” elnevezésű projekt, amelyet Csokvaomány Községi Önkormányzat nyújtott be az EFOP-1.4.3-16 – „Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása” című felhívásra.

A program célja a szegénység mélyülésének és terjedésének mérséklése, a mélyszegénységben élők integrációjának elősegítése a településen élő generációk egymáshoz való közelítése, a fiatalok számára saját aktivitásukon alapuló közösségi tevékenységeinek generálása olyan eszközrendszerrel, mely a szociális és közösségi munkára épül s használja az önkéntesség és közösségfejlesztés módszereit és eszközeit. A helyi szükségletek és igények felmérésén alapul a tevékenységi kör, melyre a projekt épül.

A projektről

A projekt elsődleges célcsoportját a település területén élő 0-3 közötti gyermekek és szüleik alkotják.

Programelemek:

 • 3 év és az alatti és óvodás gyerekek, valamint családjuk programjai
  • Veled Együtt! – Interaktív játékfoglalkozások szülőkkel
  • Baba-mama klub
 • Tanköteles korú gyerekek és 25 év alatti fiatalok programjai
  • „Tanulás másképp műhelymunkák” - Alternatív pedagógia módszerek használatával tanulási motivációt, a tanulás szeretetét kialakító, erősítő műhelymunkák
 • Szabadidős, kulturális- és sportprogramok, tábor gyermekeknek, fiataloknak
  • „Mi ügyünk” – Helyi akciók szervezése környezet- és természetvédelem, egészséges életmód, hagyományőrzés témákban
  • „Mi falunk” – A fiatalok bevonása a falu rendezvényeinek előkészítésébe, lebonyolításába
  • „Települési kincskereső” - Helyi értékek felkutatása, helyi identitástudat növeléséhez, a generációk közti együttműködéshez
  • „Village rally” – Interaktív kalandtúra a helyi értékek megismeréséhez
  • „Fan klub” - Kedvenc zenék, filmek könyvek, netes hősök személyeire építő önismereti körök
  • „Szikrák” - Közösségi aktivitás erősítése, önálló diákprogramok saját ötleteik kidolgozása, a településvezetés és egyéb partnerek általi támogatása, közösségfejlesztő szakemberrel
 • Életvezetést segítő, valamint preventív célú programok
  • „Drámapedagógiai foglalkozások, szimulációk” - A fiatalok és családjuk bevonásával életpálya játék
  • „Tabuk nélkül” - A fiatalok közt jelen levő veszélyek feldolgozása, meghívott drogprevenciós szakember, szexuális nevelő és más szakember meghívásával
  • „Családom és egyéb állatfajták” - Párkapcsolatok-házasság intézménye-felkészítés, önkéntes szülők, anyukák meghívása, a családról való humoros beszélgetések
  • „Okos háztartás” - Háztartásvezetési technikák, feladatok bemutatása, tanítása-zöld háztartás
 • Felkészítés a munkaerő-piaci jelenlétre fiataloknak és szülőknek egyaránt elsősorban kompetencianöveléssel, és pályaorientációval
  • Önkéntesség erősítése képzés - Az önkéntesség karrierépítő és személyiségfejlesztő lehetőségeinek megértetése
  • „Startra fel+” - Kreatív munkaerőpiaci ötletek generálása
  • „On-line imidzsem” - Műhelymunka és képzés az internet és a web 2.0 kultúrájának erősítése, minőségi javítása érdekében
 • Együttműködés a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint család- és gyermekjóléti központtal. Szakma és szakmaközi együttműködések, bekapcsolódás a jelzőrendszer munkájába
  • Fordított nap - A jelzőrendszer tagjainak meghívása a Jó kis helyre
  • Szakértői börzék

A jelen projektben tervezett tevékenységek szolgálnak alapul az EFOP-2.1.2 programban tervezett fejlesztésekhez.

Kedvezményezett: Csokvaomány Községi Önkormányzat

 Projektazonosító: EFOP-1.4.3-16-2017-00137

A projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2022.05.13.

A projekt tervezett elszámolható nettó összköltsége: 44.000.000 Ft

Támogatási intenzitás: 100%.

Testületi ülés

Készült: 2018. december 17. hétfő

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL

 

 M E G H Í V Ó

 Értesítem, hogy Csokvaomány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. március 19.

 • napján (kedd) 16.00 órától testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

 Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozója (3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1.)

Napirendi pontok:

 1./ Csokvaomány Községi Önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása/A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján/

 Előterjesztő: Polgármester

2./ Javaslat az  önkormányzat  által  biztosított  óvodai  gyermekétkeztetés  térítési  díjának felülvizsgálatára

 Előterjesz tő: Polgármester

3./ Javaslat   az   önkormányzat   által   biztosított   szociális   étkeztetés   önköltségi   árának megállapítására, térítési díjának felülvizsgálatára

 Előterjesz tő: Polgármester

4./ Tájékoztató a 2018. évben benyújtott pályázatokról és az esetleges 2019. évi pályázati lehetőségekről

 Előterjesz tő: Polgármester

5./ Polgármesteri tájékoztató

 Előterjesz tő: Polgármester

6./ Indítványok, javaslatok

Tóth Zsuzsanna sk.

polgármester

 M e g h í v o t t a k

 Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

Tájékoztatás

Készült: 2018. december 17. hétfő

Nem érhető el leírás a fényképhez.

Alkategóriák