JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com
 • csokvaomany-falukepek-096.jpg
 • csokvaomany-falukepek-083.jpg
 • 2014-09-26-2209 (FILEminimizer).jpg
 • csokvaomany-falukepek-035.jpg
 • csokvaomany-falukepek-001.jpg
 • csokvaomany-falukepek-056.jpg
 • csokvaomany-falukepek-094.jpg
 • csokvaomany-falukepek-097.jpg
 • csokvaomany-falukepek-061.jpg
 • csokvaomany-falukepek-068.jpg
 • csokvaomany-falukepek-028.jpg
 • csokvaomany-falukepek-085.jpg
 • csokvaomany-falukepek-075.jpg
 • csokva2014y68 (FILEminimizer).jpg
 • csokvaomany-falukepek-095.jpg
 • csokvaomany-falukepek-064.jpg
 • csokvaomany-falukepek-088.jpg
 • P1000782 (FILEminimizer).JPG
 • csokvaomany-falukepek-058.jpg
 • csokvaomany-falukepek-070.jpg

Álláspályázat II.

Készült: 2019. március 21. csütörtök

Csokvaomány Községi Önkormányzat

                       a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Csokvaomány vegyes háziorvosi körzet ápoló-asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3647 Csokvaomány, Rákóczi út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Háziorvos mellett végzendő feladatok a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 2. mellékletében felsoroltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • •Középfokú képesítés, 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 12.§-ában előírt végzettségek, feltételek megléte,
 • háziorvos mellett szerzett asszisztensi - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • felhasználói szintű szakirányú szoftverek ismerete, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • •A 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 12.§ (1) bekezdésében előírt végzettségek, feltételek megléte,
 • Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • •szakmai önéletrajz, fenti jogszabályok szerinti iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkéréséről szóló igazolás, pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, és nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • •Postai úton, a pályázatnak a Csokvaomány Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 215-5/2019. , valamint a munkakör megnevezését: ápoló-asszisztens.  
 • Személyesen: Tóth Zsuzsanna polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. .  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör betöltésénél 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • •www.csokvaomany.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csokvaomany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Testületi ülés

Készült: 2018. december 17. hétfő

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL

 

 M E G H Í V Ó

 Értesítem, hogy Csokvaomány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. március 19.

 • napján (kedd) 16.00 órától testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

 Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozója (3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1.)

Napirendi pontok:

 1./ Csokvaomány Községi Önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása/A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján/

 Előterjesztő: Polgármester

2./ Javaslat az  önkormányzat  által  biztosított  óvodai  gyermekétkeztetés  térítési  díjának felülvizsgálatára

 Előterjesz tő: Polgármester

3./ Javaslat   az   önkormányzat   által   biztosított   szociális   étkeztetés   önköltségi   árának megállapítására, térítési díjának felülvizsgálatára

 Előterjesz tő: Polgármester

4./ Tájékoztató a 2018. évben benyújtott pályázatokról és az esetleges 2019. évi pályázati lehetőségekről

 Előterjesz tő: Polgármester

5./ Polgármesteri tájékoztató

 Előterjesz tő: Polgármester

6./ Indítványok, javaslatok

Tóth Zsuzsanna sk.

polgármester

 M e g h í v o t t a k

 Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző

Tájékoztatás

Készült: 2018. december 17. hétfő

Nem érhető el leírás a fényképhez.

Alkategóriák