Tájékoztató

Általános tájékoztatás leolvasási és számlázási rend változásáról
Tisztelt Felhasználóink!
Társaságunk folyamatosan törekszik az egyre színvonalasabb szolgáltatásnyújtásra, a modern technika által biztosított lehetőségek működésbe történő beillesztésére azért, hogy felhasználóinak igényeit a lehető legjobban kielégíthesse. A regionális víziközmű-társaságokkal együttműködve a tulajdonosi iránymutatást figyelembe véve elindult az ÉRV ZRt. háttérfolyamatainak és rendszereinek a fejlesztése is. A cél egy gazdaságosan működő, a teljes vízszolgáltatási szektoron belül egységesen és gyorsan fejleszthető rendszer kialakítása. Ennek a fejlesztésnek az első lépéseként 2018. 01. 01-től a Társaság teljes területére vonatkozóan változás következik be a leolvasási és a számlázási rendben.

Lakossági felhasználókat érintő változás. Bekötési vízmérővel rendelkező felhasználók: leolvasás: évente egyszer, számlázás: havonta. Évi egy elszámoló számla és 11 db részszámla kerül kiállításra az átlagfogyasztásnak megfelelően. Mellékvízmérővel rendelkező, társasházi felhasználók: leolvasás: évente egyszer, számlázás: havonta. Évi egy elszámoló számla és 11 db részszámla kerül kiállításra az átlagfogyasztásnak megfelelően.

Társasházi főmérők: leolvasás: havonta, számlázás: havonta. Kivételt képeznek ez alól azok a felhasználási helyek, ahol az éves ivóvíz felhasználás nem haladja meg a 11 m3-t. Ebben a körben negyedévente történik számlázás, így az évi egy elszámoló számla mellett 3 db részszámla kerül kiállításra. Nem érinti a változás azon felhasználási helyeket, ahol nincs felhasználás és csak alapdíjat számlázuk. Itt marad a negyedévente történő számlakibocsátás.

Közületi felhasználókat érintő változás. Bekötési vízmérővel rendelkező felhasználók: leolvasás: évente egyszer, számlázás: havonta. Évi egy elszámoló számla és 11 db részszámla kerül kiállításra az átlagfogyasztásnak megfelelően. Kivételt képeznek ez alól: nagyfogyasztó gazdálkodó szervezetek: kétheti leolvasás és számlázás (nincs változás) évi 600 m3-t meghaladó felhasználás esetén: havi leolvasás és számlázás, közkifolyók: negyedéves leolvasás és számlázás. Azon felhasználási helyeinkre vonatkozóan, ahol az általánostól eltérő gyakorlatot vagyunk kénytelenek alkalmazni, egyedileg történik meg az értesítés a vonatkozó eljárásrendről. A fejlesztések során hamarosan széleskörű lehetőségek nyílnak meg a vízmérőállás diktálására, Társaságunkkal történő kapcsolattartásra vonatkozóan, melyről a későbbiekben értesítjük Tisztelt Felhasználóinkat.

Tisztelettel: ÉRV ZRt.