Szociális tűzifa kérelem 2020.

1. melléklet a 14/2020.(XI. 13.) önkormányzati rendelethez

 A kérelem benyújtható: 2020 . december 14. 12.00 óráig


K É R E L E M

Szociális tüzelőanyag támogatására

 

Kérelmező neve: ………………………………………………………………………..

Kérelmező lakóhelye: …………………………………………………………………..

1. Kérelmező tartózkodási helye: ………………………………………………………….

2. Kérelmező születési helye és ideje: …………………………………………………….  

3. Kérelmező édesanyja neve: ……………………………………………………………..

4. Kérelmező és kérelmezővel egy háztartásban élő személyek adatai: *

 Név                 Lakcím                               Jövedelme            
 
 
 
 
 

Egy főre jutó jövedelem: ………………….. Ft/fő

 Az alábbi szociális ellátásban részesülők: *

 4. települési támogatás

5. aktív korúak ellátása

6. családomban 3 vagy annál több gyermeket nevelek

7. 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas vagytelepülési támogatás ó vagyok az alábbi indokok alapján: *

8. A fenti ellátásokban nem részesülök, de szociálisan rászoruló vagyok az alábbi indokok alapján: *

 *(A megfelelő helyre tegyen X, vagy + jelet.)

 a) családomban 3 vagy annál több gyermeket nevelek

b) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas vagyok

 Csokvaomány, 20…….. …………………………

…………………………………………

kérelmező


Csatolandó
 jövedelem igazolások: 

  • munkaviszonyból származó jövedelem esetén munkáltatói igazolás, 
  • nyugdíj- és nyugdíjszerű ellátás esetén, folyósítási szelvény és NYUFIG igazolás (zöld színű) vagy lakossági folyószámla kivonat,
  • álláskeresési ellátás folyósítási szelvénye és Munkaügyi Központ határozata, vagy lakossági folyószámla kivonat