JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com
 • csokvaomany-falukepek-035.jpg
 • csokvaomany-falukepek-095.jpg
 • csokvaomany-falukepek-028.jpg
 • csokvaomany-falukepek-083.jpg
 • csokvaomany-falukepek-094.jpg
 • csokvaomany-falukepek-058.jpg
 • csokvaomany-falukepek-056.jpg
 • csokvaomany-falukepek-061.jpg
 • csokvaomany-falukepek-096.jpg
 • csokvaomany-falukepek-085.jpg
 • csokvaomany-falukepek-088.jpg
 • P1000782 (FILEminimizer).JPG
 • csokvaomany-falukepek-097.jpg
 • csokvaomany-falukepek-001.jpg
 • csokvaomany-falukepek-068.jpg
 • csokva2014y68 (FILEminimizer).jpg
 • csokvaomany-falukepek-064.jpg
 • csokvaomany-falukepek-070.jpg
 • 2014-09-26-2209 (FILEminimizer).jpg
 • csokvaomany-falukepek-075.jpg

Óvodai beiratkozás

Készült: 2015. április 25. szombat

Hirdetmény

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2015/2016-os nevelési évre az ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE a Csokvaományi Óvodába a következő időpontokban történik: 2015. május 4.  5.  6. napokon, 8 órától 15 óráig. A megadott időpontok valamelyikében kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2015. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2015. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában. A nevelési év első napja 2015. szeptember 1. utolsó napja 2016. augusztus 31.

Kérjük, hogy a beiratkozáskor hozza magával az óvodában beszerezhető, kitöltött „JELENTKEZÉSI LAP”-ot. Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya),

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcím kártya),

- a gyermek TAJ kártyáját,

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

- a gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolását, vagy az oltási könyvét,

- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket,

- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat,

- amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint

Az óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig dönt a felvételi kérelmekről és döntéséről írásban értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmazza a jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségét és határidejét is.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda vezetőjénél. A jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést. Tisztelettel: az Óvodavezetés.

Húsvéti készülődés

Készült: 2015. április 06. hétfő

Húsvét közeledtével a gyerekek izgatottan készülődtek az ünnepre. Régi hagyományos módszerrel festettünk, a vöröshagyma héjába áztattuk be a nejlonharisnyával lekötözött és kerti fűvel, virággal díszített tojást. Ennek a módszernek a neve berzselés, más néven levélrátétes tojásfestés. A kakaskákat tojás tartóból vágtuk ki, a gyerekek ragasztották meg, és a kakas hátán lévő tartóba tettük be az elkészült tojásokat. Régen nagyon sok helyen így díszítették a tojásokat, mert ezek nem kerültek pénzbe és minden háznál kéznél voltak. (Recskóné Balog Márta óvodavezető)

11078169 1427899780854834 6453453109843032908 n  11133748 1427899740854838 4861589506390505466 n

Ózdi bemutatkozás 2015

Készült: 2015. március 25. szerda

Sikeresen zárult Csokvaomány bemutatkozása 2015. március 24-én kedden délután az ózdi Városi Könyvtárban. Mustos Tibor, Csokvaomány polgármestere egy prezentációban vázolta a falu múltját, jelenét, valamint a jövő elképzeléseiről is szólt. Az előadás során a hallgatóság sok hasznos információhoz jutott. A község képviseletében, a publikum legnagyobb örömére, felléptek a helyi óvodások és iskolások is. Az óvodásokat és az iskolásokat felkészítette: Recskóné Balog Márta óvodavezető és Kocsisné Papp Ágnes óvónő. Szintetizátorral Kaló Martin tanuló, valamint egy szép költeménnyel Papné Fürjes Katalin lokálpatrióta műsora következett. A bemutató végén minden falubeli elégedetten tért haza; ezen a napon ismét jó volt csokvaományinak lenni.

20690 920416468003495 3650366453696808856 n 1528510 920416151336860 6235954754184496591 n

 

Alkategóriák