EFOP-1.6.1-VEKOP-16-00001 Felzárkózási együttműködések támogatása

EFOP-1.6.1-VEKOP-16-00001 Felzárkózási együttműködések támogatása

Kedvezményezett neve: Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

Projekt címe: Felzárkózási együttműködések támogatása

Megvalósítási időszak: 2016.11.01-2023.12.31

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.6.1-VEKOP-16-2016-00001

Támogatás összege: 3 105 763 151 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt célja: A kiemelt projekt célja, hogy hozzájáruljon a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű közösségek társadalmi felzárkózásához és az oktatási, szociális, gazdasági, munkaerő-piaci, egészségi-egészségfejlesztési integráció elősegítéséhez, valamint a vidéki településeken tapasztalható, elvándorlással és elnéptelenedéssel összeköthető, kedvezőtlen gazdasági, társadalmi és demográfiai folyamatok megállításához és megfordításához.

 A kiemelt projekt fő feladata a standard projektjek segítése. A kiemelt program biztosítja a periférikus élethelyzetek felszámolását segítő komplex programok országos szinten egységes központi koordinációját, szakmai támogatását, illetve nyomon követését.

 EFOP 1.6.2. Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)

EFOP 2.4.1 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)

 95 település kötött támogatási szerződést a komplex programok (EFOP-1.6.2 és EFOP-2.4.1) végrehajtására; – szám szerint 31 db Borsod-Abaúj-Zemplén, 22 db Szabolcs-Szatmár-Bereg, 8 db Somogy, 6 db Hajdú-Bihar, 6 db Heves, 4 db Baranya, 5 db Jász-Nagykun-Szolnok, 3 db Nógrád, 2 db Békés, 2 db Tolna,1 db Bács, 1 db Csongrád-Csanád, 1 db Győr-Moson-Sopron, 1 db Vas megyéből.

 Együttműködési megállapodásokat következő programokkal kötött a kiemelt projekt: TOP 4.3.1, 5.2.1, 6.7.1, 6.9.1, VEKOP 6.2.1, 6.2.2, valamint a VEKOP-7.1.4. Az együttműködés tartalmaz szakmai felkészítést, a szociális munkások képzését, tudásmegosztást, szakmai programokat, valamint az egységes felzárkózási módszertan és eszközrendszer elterjesztését és a tapasztalatok megosztását.

 Jelenléten alapuló szakmai támogatás (projekttechnikai ismeretek, tartalmi-módszertani segítés, képzés a telepi szociális munkát végzők számára):

A képzés célcsoportja: minden jelenléti szociális munkás munkakörben foglalkoztatott projektmunkatárs, akik részt vesznek EFOP-1.6.2-es, TOP-5.2.1-es, TOP-6.9.1-es, VEKOP-6.2.1-es, VEKOP-6.2.2, VEKOP-7.1.4- es projektek megvalósításában és érvényes munkaszerződéssel rendelkeznek.

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a szegregált környezetben, mélyszegénységben élő egyének, családok és kisközösségek speciális élethelyzetét és a szegregátumokra és települések egészére vonatkozó széles spektrumú szolgáltatások eszköztárát. A képzés lehetőséget biztosít és épít a résztvevők közti tudásátadásra és tapasztalatcserére is, továbbá gyakorlati segítséget nyújt a projektekben vállalt tevékenységek sikeres megvalósíthatóságához.

A képzés módszertana: frontális tudásátadás, kis- és nagycsoportos munka, saját élményű gyakorlatok, tereplátogatás.

A képzés időtartama: 30 óra, amely 4 héten belül, 4 nap alatt kerül lebonyolításra.

Eddig 64 szociális munkás képzésen, 1140 embert képzése zajlott, 205 településről.

Roma nők aktív szerepvállalásának erősítése; közösségépítés: a projekt kiemelt hangsúlyt helyez a hátrányos helyzetben lévő, gyakran szegregátumokban élő roma és nem roma származású személyek, kiemelten a nők aktív társadalmi szerepvállalásának és közéleti, kulturális együttműködésük ösztönzésére, erősítésére. A támogatás egyik eszköze a roma női civilszervezetek, egyesületek, alapítványok alapításának és fenntartásának elősegítése szakmai rendezvények szervezésével, az alapításnál felmerülő jogi tanácsadással, illetve folyamatos mentorálással, működésük nyomon követésével, illetve az egyes civilszervezetek közötti kapcsolatok kiépítésével. Ennek keretében a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság, valamint a kiemelt projekt az ország különböző térségeiben, összesen már 50 roma női informális szervezettel kötött együttműködési megállapodást, valamint a TEF és a kiemelt projekt aktív szerepet vállalt és szakmai támogatást nyújtott 22 formális szervezet generálásában, alapításában.

Jó gyakorlatok minősítése, gyűjtése: A jó gyakorlatok, online működő, tárházának célja, hogy követendő példák egy felületen való összegyűjtési révén könnyebben megoszthatóak, továbbadhatóak legyenek, valamint segítséget nyújthassanak más hasonló programok működéséhez. A jó gyakorlatok összegyűjtése, szakmai minősítése, majd nyilvánossá tétele segítséget nyújthat a tervezési folyamatoktól kezdve a megvalósításig. A jó gyakorlatok tárháza lehetőséget és esélyt teremt, hogy a megvalósítók bemutathassák problémaközpontú megoldásaikat, hogy megvalósult tevékenységeik, szolgáltatásaik milyen értékesek, hatékonyak, eredményeik pedig mérhetőek, miközben elérhető célokra és kimenetekre fókuszálnak. Projektzárásig minimum 250 db minősített jó gyakorlat összegyűjtését vállalta a kiemelt projekt, amelyek a következő felületen elérhetők regisztráció után: https://felzarkozas.tef.gov.hu/page.php

Vadtelepek felszámolásának előkészítése: A fő cél egy olyan társadalmi és területi esélyteremtési módszertan megvalósítása, amely középpontjában a vidéki Magyarország külterületi közösségeinek támogatása áll olyan településeken, ahol a külterületi lét egyenlőtlenségi szakadékot jelent. A vadtelepek beazonosítása, majd későbbi felszámolása, olyan komplex esélyteremtő program, amely egy települési önkormányzattal közösen – megfelelő előkészítő időszak után – interdiszciplináris fejlesztő munka nyomán pilot programként valósul meg Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csokvaomány település – Tólápa nevű külterületén. A kiemelt projekt a ,,vadtelep”-ként minősíthető községi tér  felszámolását klasszikus, a szociális munkához kapcsolható fejlesztési eszközökkel, tevékenységekkel indítja el. A pilot munka fő eredménye az, hogy olyan települési esélyteremtési irányt jelöl ki, amely új erőforrásokat, jó gyakorlatot jelent a felzárkózáspolitika megvalósítása során. A településfejlesztési irányvonalak kialakítását, azt hogy Csokvaomány szerves és kiegyensúlyozott, a helyi és idelátogatók igényeire alapozott fejlesztést vigyen végbe, két lakossági fórum és négy Jövőműhely segítette eddig.

A kiemelt projekt mindezeken túl olyan módszertant alakít ki, amely a család-és közösségmenedzsment tevékenységekkel támogatja az egyéni és közösségi fejlesztéseket.  Ennek a munkának része egyrészt egy önkormányzati támogatás, szervezeti fejlesztés (választ kapunk arra, hogy az ilyen külterülettel rendelkező települések milyen stratégiát alkalmazzanak az adott településrész élethelyzetének javítására); másrészt olyan családi, közösségi szociális munkát végzünk, amelyek segítségével alkalmassá tesszük a számos – lakhatási, szociális és egyéb – hátránnyal rendelkező családok tagjait, hogy be tudjanak kapcsolódni a település és a közösség életébe integrált területen.

Az eddig zajló és azt folytatandó csokvaományi humánfejlesztést kiegészítve az EFOP-1.6.1-VEKOP-16-2016-00001 kiemelt program költségkeretének növelésével és az önkormányzat konzorciumi partnerként történő beemelésével a lakhatást elősegítő infrastrukturális beruházás is elindult 2022 augusztusában. 5 új ingatlan építését valamint 9 ingatlan vásárlását és felújítását/átalakítását végezzük el integrált területen, ezzel lehetővé téve a külterületen élő 15 család kiköltözését a vadtelepről.  

Felzárkózási témában hatáskutatások, felmérések elvégzése: A települési felzárkózási programok hatásmérése, települési polgármesterek, szociális munkások, nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint a felzárkózási programok klienseinek/kedvezményezetteinek részvételével. A felmérések segítségével egy hatásmutató rendszer kialakítása a cél, amely jól használható a települési felzárkózási programok előrehaladásának méréséhez.