Jó Kis Hely Csokvaományban

Záró Sajtóközlemény

 

 „Jó kis hely Csokvaományban”

 

Az Európai Szociális Alap és hazai központi költségvetési előirányzat vissza nem térítendő támogatásából megvalósult a „Jó kis hely létrehozása Csokvaományban” elnevezésű projekt, amelyet Csokvaomány Községi Önkormányzat nyújtott be az EFOP-1.4.3-16 – „Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása” című felhívásra.

 

A program célja a szegénység mélyülésének és terjedésének mérséklése, a mélyszegénységben élők integrációjának elősegítése a településen élő generációk egymáshoz való közelítése, a fiatalok számára saját aktivitásukon alapuló közösségi tevékenységeinek generálása olyan eszközrendszerrel, mely a szociális és közösségi munkára épül s használja az önkéntesség és közösségfejlesztés módszereit és eszközeit. A helyi szükségletek és igények felmérésén alapul a tevékenységi kör, melyre a projekt épül.

 

Megvalósult programelemek:

 • 3 év és az alatti és óvodás gyerekek, valamint családjuk programjai
  • Veled Együtt! – Interaktív játékfoglalkozások szülőkkel
  • Baba-mama klub
 • Tanköteles korú gyerekek és 25 év alatti fiatalok programjai
  • „Tanulás másképp műhelymunkák” – Alternatív pedagógia módszerek használatával tanulási motivációt, a tanulás szeretetét kialakító, erősítő műhelymunkák
 • Szabadidős, kulturális- és sportprogramok, tábor gyermekeknek, fiataloknak
  • „Mi ügyünk” – Helyi akciók szervezése környezet- és természetvédelem, egészséges életmód, hagyományőrzés témákban
  • „Mi falunk” – A fiatalok bevonása a falu rendezvényeinek előkészítésébe, lebonyolításába
  • „Települési kincskereső” – Helyi értékek felkutatása, helyi identitástudat növeléséhez, a generációk közti együttműködéshez
  • „Village rally” – Interaktív kalandtúra a helyi értékek megismeréséhez
  • „Fan klub” – Kedvenc zenék, filmek könyvek, netes hősök személyeire építő önismereti körök
  • „Szikrák” – Közösségi aktivitás erősítése, önálló diákprogramok saját ötleteik kidolgozása, a településvezetés és egyéb partnerek általi támogatása, közösségfejlesztő szakemberrel
 • Életvezetést segítő, valamint preventív célú programok
  • „Drámapedagógiai foglalkozások, szimulációk” – A fiatalok és családjuk bevonásával életpálya játék
  • „Tabuk nélkül” – A fiatalok közt jelen levő veszélyek feldolgozása, meghívott drogprevenciós szakember, szexuális nevelő és más szakember meghívásával
  • „Családom és egyéb állatfajták” – Párkapcsolatok-házasság intézménye-felkészítés, önkéntes szülők, anyukák meghívása, a családról való humoros beszélgetések
  • „Okos háztartás” – Háztartásvezetési technikák, feladatok bemutatása, tanítása-zöld háztartás
 • Felkészítés a munkaerő-piaci jelenlétre fiataloknak és szülőknek egyaránt elsősorban kompetencianöveléssel, és pályaorientációval
  • Önkéntesség erősítése képzés – Az önkéntesség karrierépítő és személyiségfejlesztő lehetőségeinek megértetése
  • „Startra fel+” – Kreatív munkaerőpiaci ötletek generálása
  • „On-line imidzsem” – Műhelymunka és képzés az internet és a web 2.0 kultúrájának erősítése, minőségi javítása érdekében
 • Együttműködés a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint család- és gyermekjóléti központtal. Szakma és szakmaközi együttműködések, bekapcsolódás a jelzőrendszer munkájába
  • Fordított nap – A jelzőrendszer tagjainak meghívása a Jó kis helyre
  • Szakértői börzék

 

 

 

További információ kérhető:

Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft.

Telefon: +36/48-571-132

Elektronikus postacím: titkarsag@nybtf.hu, www.nybtf.hu