Csokvaomány Község belterületi vízrendezése

TOP_Szemléletformáló EA Csokvaomány_2021.10.19

A projekt keretében megvalósul:

  • A település ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése
  • A belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól feltörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése.
  • Csokvaomány község belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása,
  • Patakmeder burkolás 340 m hosszan.
  • a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól feltörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése,
  • a vonzó, és élhető települési környezet kialakítása, mely környezetileg fenntartható védelmet biztosít a természet erőivel szemben,
  • Munkahelyteremtés, az önkormányzat 6 fő hátrányos helyzetű lakos bevonását vállalja a kivitelezési munkálatokba.
  • A vízvisszatartás, késleltetett levezetés megvalósítása, a területi beszivárgás elősegítésével.
  • A lakosság szemléletformálása, a vizek helyben-tartása fontosságának erősítése, ehhez gyakorlati megoldások bemutatása, valamint a fejlesztés fenntartására való figyelemfelhívás.